เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น เริ่มต้นยังไงดี

การเปลี่ยนแปลง “ เป็นสิ่งที่เริ่มต้นได้ยาก โดยปกติแล้วคนเราจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องการให้มีการยอมรับจากคนรอบข้างว่า ตัวเองมีการพัฒนาที่ดีขึ้น แล้วถามว่า ถ้าคุณปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแล้วการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ด้วยความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หากคุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการพัฒนาก็จะไม่เกิดกับคุณ เข้าใจตรงกันนะ.

เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงดี การเปลี่ยนแปลง(พัฒนา)ตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรม ตรรกะง่ายๆ ถ้าคุณยังประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองเหมือนเดิมทุกวันจนเป็นกิจวัตรแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณเหรอ ? ตอบแทนได้เลยว่า “ไม่มีทางเป็นไปได้” ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สำเร็จและอยู่กับคุณนานเท่านานอย่างมีความสุขนั่นคือ การเปลี่ยนมุมมองในชีวิตของคุณเสียก่อนเป็นอันดับแรก นั่นคือสิ่งที่ต้องเริ่มต้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างถาวร

มุมมองของคนเรามักจะเกิดขึ้นในมุมของตัวเองเสมอและมักจะทำเช่นนั้นอยู่เป็นกิจวัตร คนเรามักเคยชินกับสิ่งที่ตนเองประพฤติปฏิบัติเป็นประจำและมักปฏิเสธการเปลี่ยนมุมมอง อาจจะเป็นเพราะยังไม่มีแรงจูงใจในการอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ ความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นและเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองแทนที่จะมองในมุมของคุณแต่ให้คุณลองมองในมุมมองของคนอื่นบ้าง เหมือนกับการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”แตกต่างกันที่ต้องสลับ “เอาใจเราไปใส่ใจเขา” เพื่อให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้นอันจะเป็นสิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้น

สิ่งที่ได้จากการเปลี่ยนมุมมองคือ มุมมองที่กว้างขึ้น ในเหตุการณ์เดียวกันแต่มองด้วยมุมมองที่ต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมต่างกันแต่ประโยชน์ที่ได้รับคือการเผชิญหน้าและการแก้ปัญหาจะแตกต่างไปจากเดิมในทางที่ดีขึ้น การมองในมุมมองของคนอื่นเช่น มุมมองของเพื่อนร่วมงาน มุมมองของเจ้านาย มุมมองของลูกน้อง จะทำให้คุณเห็นภาพรวมและการแก้ปัญหาต่างๆ โดยองค์รวมที่ทำให้ทุกๆ ฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน

เปลี่ยนมุมมองทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่สร้างสรรค์ โดยปกติคนเรามักจะมองในมุมมองของตนเองเท่านั้นทำให้การทำงานแก้ปัญหาทำในมุมมองเดียวไม่รอบด้าน เมื่อปรับมุมมองใหม่จะทำให้พนักงานเปลี่ยนวิธีคิด เห็นความสำคัญ เข้าใจบทบาทของสิ่งที่จะต้องทำ เมื่อเห็นภาพรวมจากมุมมองของแต่ละคนรอบข้างแล้ว พฤติกรรมการแก้ปัญหาจะแตกต่างจากเดิมในทางที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์กับทุกคนมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือจากคนรอบข้างเพราะทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาและทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

สิ่งสำคัญในการเปลี่ยนมุมมองคือ ต้องมีความเชื่อว่า ความสามารถเป็นสิ่งที่พัฒนาได้โดยผ่านการเรียนรู้และการทำงานหนัก เชื่อว่า ความล้มเหลวหรืออุปสรรคคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต ต้องยอมรับความจริงที่ว่า คนทุกคนมีจุดอ่อนและจุดแข็ง(ข้อดีและข้อเสีย) ให้เปิดใจยอมรับจุดอ่อนและหาทางแก้ไข ต้องมีความเชื่อที่ว่า หากคุณพบกับปัญหาหรืองานใหม่ที่ยากขึ้นจะทำให้คุณสามารถดึงศักยภาพของตัวคุณออกมาได้มากที่สุด หากคุณทำแต่งานเดิม ๆ ไม่กล้ารับงานใหม่ที่ยากและท้าทายกว่าเดิมการพัฒนาก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณ แน่นอนว่าการทำงานใหม่ที่ยากขึ้นมีโอกาสประสบความล้มเหลวแต่จงเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความล้มเหลวนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในลักษณะเดียวกับที่ผ่านมาซ้ำอีก(เรียนรู้) เน้นคุณภาพการเรียนรู้ทำให้เกิดความความเข้าใจจากกระบวนการเรียนรู้จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(พัฒนา)กับตัวคุณ

สุดท้ายนี้ให้มองว่า หากต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้น เรื่องปกติที่ต้องพบคือ ความล้มเหลว คำติชม จงเปิดใจให้กว้างรับสิ่งเหล่านี้มาใช้ในทางสร้างสรรค์พัฒนาให้ดีขึ้น การเปลี่ยนมุมมองทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในการแก้ปัญหาที่รอบด้านมากขึ้นจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ เชื่อเถอะ “เปลี่ยนมุมมอง = เปลี่ยนชีวิต” ขนาดนั้นเลย.