ว่าด้วยเรื่องของ “ปีชง” ความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน

ความหมายของ ปีชงโป๊ยหยี่สี่เถียวเป็นโหราศาสตร์จีนที่มีมานานนับพันปีแล้ว ถ้าเป็นภาษาไทยจะได้ยินบ่อยๆ ว่า ปีชงซึ่งเรื่องของปีชงเป็นความเชื่อที่เชื่อกันมาอย่างยาวนาน ความหมายของปีชงคือเป็นปีที่จะมีการปะทะคือจะพบกับเรื่องราวต่างๆ ที่จะเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต ตามหลักสัจธรรมของชีวิตการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งในด้านดีและด้านร้ายเพราะการปะทะของปีชงอาจเป็นการนำสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตออกไปมีผลทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ได้ แต่คนส่วนมากมักจะรับรู้หรือให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี(ด้านร้าย)เท่านั้น

การดูปีชง ดูยังไงว่าปีไหนเป็นปีชง วิธีดูปีชงง่ายๆคือตามปีนักษัตรจะมี 12 ปี(ปีชวด ปีฉลู ปีขาล จนถึง ปีกุน) สมมติว่าปีนี้เป็นปีมะโรง ถ้านับต่อไปอีก 6 ปีก็จะเป็นปีที่อยู่ตรงข้ามกัน(ปีชง 100%) เช่น 1.มะเส็ง 2.มะเมีย 3.มะแม 4.วอก 5.ระกา 6.จอ บิงโก ! นั่นคือปีนี้(มะโรง)จะเป็นปีชงสำหรับคนเกิดปีจอ

ามความเชื่อเรื่อง ปีชงจะมีความเชื่อกันว่า เป็นปีที่ไม่ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรก็จะพบเจอแต่อุปสรรค ปัญหา มีความเสี่ยงมากหรือแม้แต่อยู่เฉยๆ ก็อาจมีเรื่องร้ายปัญหาวิ่งเข้ามาหาได้ คนที่อยู่ในปีชงเปรียบเหมือนกับคนที่มีร่างกายอ่อนแอพอโดนแดดโดนลมนิดหน่อยก็พา

วิธีดูปีชง
ความเชื่อเรื่องปีชง

ลจะล้มหมอนนอนเเสื่อซะให้ได้ประมาณนั้น ความเชื่อในเรื่องปีชงจะเชื่อกันว่า ไม่ควรทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ห้ามทำนั่นทำนี่ เช่น เรื่องการงาน เรื่องคู่ครอง เรื่องครอบครัว การเดินทาง ฯลฯ ให้เลื่อนออกไปก่อนเพราะหากทำไปแล้วโอกาสที่จะล้มเหลวสูง เช่น กิจการขาดทุน ต้องหย่าร้าง ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น

วิธีแก้ปีชง เมื่อปีชงเป็นปีที่ไม่ดีจึงมีการแนะนำวิธีแก้ปีชงไว้เพื่อบรรเทา ผ่อนหนักให้เป็นเบา ปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไป การแก้ปีชงต้องเริ่มทำหลังจากวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์(ตรุษจีน) มักจะมีการแนะนำให้ไปทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติกรรมฐาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะ เทพไท้ส่วยเอี้ยเพื่อขอให้ท่านช่วยให้พ้นจากปัญหาและอุปสรรคจากปีชง

ปีชงเป็นเรื่องของความเชื่อ คนที่เชื่อเรื่องปีชงก็ปฏิบัติตามคำแนะนำไปแก้ปีชง เมื่อทำแล้วก็รู้สึกสบายใจก็เป็นบุญของผู้ทำ ส่วนคนที่ไม่เชื่อไม่ทำตามก็ไม่ถือว่าผิด เรื่องของความเชื่อไม่มีผิดไม่มีถูก ดังนั้นคนที่เชื่อเรื่องปีชงไม่ควรบังคับให้คนอื่นเชื่อและทำตามตัวเอง ส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ให้อยู่แบบต่างคนต่างอยู่ไม่ควรไปพูดหรือแสดงความเห็นในทางที่ไม่ดีต่อความเชื่อนั้นซึ่งอาจทำให้เกิด ดราม่าเรื่องปีชงได้ เอาเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ เดินไปตามทางของตัวเอง ไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกัน น่าจะดีที่สุดตามนี้นะ.